Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 / +34 935 861 145 / atencioncliente@cevagraf.coop

El meu Compte /

REVISIÓ DELS ARXIUS.

Escull el mode en què vols tenir els teus arxius controlats.

La tranquil·litat d'una revisió professional.

Revisem els teus arxius

El nostre equip de preimpressió fa una revisió tècnica dels arxius que ens envies i t'assessora en la preparació per a la seva impressió. Aquesta revisió és fonamental perquè la producció es realitzi correctament i obtenir d'aquesta manera la millor qualitat possible del producte acabat.

Pots consultar els següents enllaços al nostre blog gràfic especialitzat, on podràs assessorar-te sobre com actuar en aquest procés de la preparació dels documents.

Què fem en la revisió professional

Incloem una revisió professional en tots els treballs, per a la seva correcta producció gràfica. Revisem els següents aspectes tècnics dels arxius:

 • Que els arxius enviats siguin aptes per a la seva impressió. Els arxius admesos són: PDF, TIFF, JPG o EPS, encara que recomanem, sempre que sigui possible, facilitar els arxius en format PDF.
 • Que les característiques del document corresponguin amb la comanda realitzada, per exemple, el nombre de pàgines, el format de pàgines, les tintes i altres aspectes tècnics del producte.
 • Que l'àrea de sagnat de les pàgines sigui suficient per al posterior acabat del producte, essent recomanable un mínim de 3 mm.
 • Que els marges de seguretat en el disseny de pàgina siguin suficients per a evitar el tall d'informació útil, com textos o logos, essent recomanable un mínim de 3 mm.
 • Que les mides dels paspartús (marge entre el límit de pàgina i el contingut), si el disseny els conté, siguin correctes. Per a que estèticament es vegin proporcionats, recomanem un mínim de 3 mm.
 • Que la resolució general de les imatges tingui una qualitat mínima acceptable per a la seva reproducció impresa.
 • Advertim de les diferències de color resultants entre els PDFs refinats en el nostre sistema i els PDFs originals. Aquestes diferències més o menys acusades es produeixen en els següents casos:
  • Les imatges contingudes en els arxius PDF han d'estar en mode CMYK (colors d'impressió). Si aquestes es troben en mode de color RGB (colors de pantalla) o d'altres, és inevitable la seva conversió al mode CMYK, per ser aquest l'espai de color necessari per a la impressió.
  • Quan en el PDF original hi ha colors Pantone (tintes directes), els quals són convertits a colors de quadricromia.
  • Quan els arxius PDF originals tenen assignats altres perfils de color diferents als nostres estàndards.
 • Que les mides aplicades als fullets plegats són correctes, segons la mena de producte: envoltant, acordió, finestra i desplegables.
 • Que el document, una vegada refinat en el nostre sistema, conservi els elements originals del document original, com per exemple tipografies, transparències i altres elements de disseny.
 • En el cas de productes encunyats, que els perfils d'encuny siguin correctes.
 • Si el producte conté altres acabats, com ara vernissos UVI selectius, stampings, relleus, etc, que els seus arxius estiguin preparats correctament.

Una vegada hàgim realitzat aquesta revisió tècnica dels documents gràfics, t'informarem de les observacions pertinents, perquè puguis corregir-les. Aquesta revisió professional és referent al tractament dels originals per a garantir l'òptima qualitat en la seva reproducció impresa, no incloent en cap cas la revisió dels seus continguts (a nivell de coherència, ortografia i gramàtica).
Una vegada els arxius estiguin correctes, podràs validar-los en el nostre sistema a fi de procedir a la seva posterior producció. El nostre equip de preimpressió està a la teva disposició per a resoldre qualsevol consulta i acompanyar-te en aquest procés previ a la impressió.
;