Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

AVÍS LEGAL.

Et deixem aquí totes les nostres dades legals i de contacte per a què puguis dir-nos el que necessitis.

AVÍS LEGAL.

Benvinguts a CEVAGRAF, SCCL
Preguem que llegeixis detingudament aquest Avís Legal, que regula l'accés i l'ús d?aquest lloc.


Informació General

El titular del lloc web lloc web www.cevagraf.coop és CEVAGRAF SCCL, amb CIF F58137001 i domicili situat a C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA, 08191, RUBI, (BARCELONA). L'entitat es troba inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número de registre 2856.

Amb ànim que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, CEVAGRAF SCCL informa l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb CEVAGRAF SCCL, a través de l'adreça de correu electrònica: derechosarco@cevagraf.coop.


Propietat Intel·lectual i industrial

CEVAGRAF SCCL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel?lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CEVAGRAF SCCL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel?lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel?lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts (especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d'utilització industrial i/o comercial) d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CEVAGRAF SCCL. No obstant això l'usuari podrà utilitzar informació facilitada per a gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel?lectual i Industrial titularitat de CEVAGRAF SCCL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal?lat en les pàgines de CEVAGRAF SCCL.


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CEVAGRAF SCCL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CEVAGRAF SCCL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CEVAGRAF SCCL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CEVAGRAF SCCL per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CEVAGRAF SCCL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del propi funcionament del lloc web.


Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

La informació continguda en aquesta pàgina web ha estat revisada i s?actualitza freqüentment. No s?ofereix garantia d?integritat, correcció o d?actualitat. Totes les dades poden ser retirades o modificades en qualsevol moment sense la necessitat de notificar-ho. Tot i que revisem i controlem el contingut periòdicament, no ens fem responsables del contingut dels enllaços externs.

CEVAGRAF SCCL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web ja que no té cap mena de control sobre els mateixos i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en aquests.

CEVAGRAF SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CEVAGRAF SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

CEVAGRAF, SCCL no es responsabilitza del contingut d?altres pàgines web que tinguin enllaços a CEVAGRAF, SCCL.


Protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CEVAGRAF SCCL CIF F58137001 i domicili social en C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA 08191 RUBI BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel consentiment i/o per l'execució d'un contracte. En compliment amb la normativa vigent, CEVAGRAF SCCL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

CEVAGRAF SCCL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CEVAGRAF SCCL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic derechosarco@cevagraf.coop. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


Modificacions

CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per d?altres posteriors.


Serveis de contractació per Internet

Determinats continguts del lloc web de CEVAGRAF SCCL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per CEVAGRAF SCCL.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CEVAGRAF SCCL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CEVAGRAF SCCL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


Equip de CEVAGRAF, SCCL
Desembre 2021

* JA POTS CONTINUAR NAVEGANT PER LA NOSTRA IMPREMTA