Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

CONDICIONS D'ÚS.

El lloc web de CEVAGRAF, SCCL proporciona gran diversitat d'informació.

CONDICIONS D'ÚS.

El lloc web de CEVAGRAF, SCCL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. CONDICIONS D'ÚS. En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CEVAGRAF, SCCL informa que és titular del lloc web www.cevagraf.coop.

D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, CEVAGRAF, SCCL informa de les següents dades: El titular d'aquest lloc web és CEVAGRAF, SCCL, amb CIF F58137001 i domicili social en C/ Praga 22-24 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí, Barcelona, inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número de registre 2856. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: atencioncliente@cevagraf.coop.
 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS.

La navegació, accés i ús pel lloc web de CEVAGRAF, SCCL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CEVAGRAF, SCCL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CEVAGRAF, SCCL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CEVAGRAF, SCCL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
• L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CEVAGRAF, SCCL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT.

CEVAGRAF, SCCL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CEVAGRAF, SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CEVAGRAF, SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.
 

MODIFICACIONS.

CEVAGRAF, SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
 

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET.

Certs continguts de la website de CEVAGRAF, SCCL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per CEVAGRAF, SCCL.
 

PROTECCIÓ DE DADES.

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CEVAGRAF, SCCL amb CIF F58137001 i domicili social en C/ Praga 22-24 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí, Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel consentiment i/o per l'execució d'un contracte. En compliment amb la normativa vigent, CEVAGRAF, SCCL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificats, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

CEVAGRAF, SCCL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CEVAGRAF, SCCL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic derechosarco@cevagraf.coop. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

CEVAGRAF, SCCL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CEVAGRAF, SCCL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CEVAGRAF, SCCL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CEVAGRAF, SCCL.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CEVAGRAF, SCCL.
 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

CEVAGRAF, SCCL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CEVAGRAF, SCCL té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Equip de CEVAGRAF, SCCL
Maig 2018

* JA POTS CONTINUAR NAVEGANT PER LA NOSTRA IMPREMTA.