Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

COMPROMÍS SOCIAL.

Aquí és on descobreixes amb qui ens associem per donar vida a la nostra cultura social.

Convençuts que el futur és cooperatiu.

Sabem que el treball cooperatiu ajuda a formar individus més capaços de fer front a les adversitats, de superar-se a si mateixos i, amb el temps, de canviar el món tal com el coneixem avui. Treballem i lluitem per a ser cooperativistes, per a entendre i posar en pràctica aquesta forma de vida, més en línia amb ideals de progrés, de millora social i humana.

Convençuts que el futur és cooperatiu, auto-ocupacional, lliure i sobirà de si mateix, col·laborem activament amb:

federación cooperativas

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES.

És l'organització empresarial dedicada a la creació, consolidació i promoció de les 3.000 cooperatives de treball que dia a dia enforteixen l'economia i la societat sobre la base de principis econòmics. Les cooperatives promocionen la participació de les seves persones membres, l'ocupació estable, la innovació, l'arrelament al territori i el desenvolupament local. Existeixen cooperatives de treball en tots els àmbits i sectors, des de l'atenció a les persones, les energies renovables, la comunicació i la indústria, entre d'altres. Juntes, les cooperatives catalanes generem uns 4.600 milions d'euros i representem el 3% del PIB.

CEVAGRAF, SCCL està associada a la Federació des de fa anys, i participa en totes aquelles activitats que considera interessants i oportunes per al desenvolupament del model cooperatiu com a model econòmic i social.

impriclub iberia

IMPRICLUB IBERIA.

És una cooperativa de serveis destinada a unir socis dins del sector de les Arts Gràfiques. Va ser creada fa més de 25 anys a França, i ara s'ha estès a Espanya, on exerceix la seva funció des de 2014. Impriclub Iberia es compon actualment d'uns 40 socis, impressors tots de diferentes àrees del sector: comercial, gran format, etiquetes, etc... La seva funció principal és doble, d'una banda promociona les relacions professionals entre empreses del mateix sector, i per l'altra pretén unir i fidelitzar compres a proveïdors que la cooperativa homologa any rere any, unint les seves ments i les seves forces econòmiques per ajudar-se en un mercat cada vegada més competitiu. Es busquen sinergies de cooperació i comunicació entre els equips de cada empresa sòcia.

Som socis des de l'any 2014, ja des del principi, quan vam conèixer el projecte ens va interessar molt, i entrem a formar part de la cooperativa sent el soci número 5 dels 40 que ja som, i creixent.

xarxa economia solidaria

XARXA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA.

L'Economia Solidària la formen totes aquelles organitzacions amb activitat econòmica de producció, distribució, comercialització, consum o estalvi que es desenvolupa sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb l'entorn i socialment responsables. Es tracta d'una economia al servei de les necessitats humanes, regida per principis democràtics, de transparència i bon govern, i minimitzadora de les externalitats negatives.

Ens adherim a la fi de juny de 2012, i hem col·laborat en l'organització de les dues primeres Fires de l'Economia Solidària, impulsades i projectades per la XES.

banca ética

SERVEIS FINANCERS ÈTICS.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa recollir i captar l'estalvi de la societat civil per a poder canalitzar-lo cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Participem com a socis de capital en la cooperativa des de novembre de 2012.

energía electricidad verde

SOM ENERGIA VERDA I NETA.

Som Energia és una cooperativa de consum d'energia verda sense ànim de lucre. Les seves principals activitats són la comercialització i producció d'energia d'origen renovable. Estan compromesos a impulsar un canvi del model energètic actual per a aconseguir un model 100% renovable. Produeixen energia elèctrica en instal·lacions de generació a partir de fonts renovables (sol, vent, biogàs, biomassa, etc.) finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis.

Participem com a socis de capital en la cooperativa des de novembre de 2012, per a impulsar un model energètic renovable, eficient i en mans de la ciutadania.

* JA POTS CONTINUAR NAVEGANT PER LA NOSTRA IMPREMTA.