Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

Impremta ecològica.

Compromís amb el Mediambient.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

impremta ecològica Cevagraf

CEVAGRAF,SCCL, IMPREMTA ECOLÒGICA

🍀 Ecologia: Compromesos amb el medi ambient.
🌳 FSC®: Impremta amb certificat FSC®.
📗 Ecoedició: Socis col·laboradors de l'Institut de l'Ecoedició.
🌞 Energia: Generem energia renovable mitjançant plaques solares.
📑 Planxes: Utilitzem planxes sense revelat.
🌱 Paper: Treballem amb paper ecològic i reciclat.
♼ Tinta: Utilitzem tintes basades en olis vegetals.

impremta ecològica Cevagraf

CEVAGRAF, SCCL, IMPREMTA ECOLÒGICA

🍀 Ecologia: Compromesos amb el medi ambient.
🌳 FSC®: Impremta amb certificat FSC®.
🌞 Energia: Generem energia renovable mitjançant plaques solares.
♼ Planxes: Utilitzem planxes sense revelat.
📗 Paper: Disposem de paper ecològic i reciclat.
♼ Tinta: Utilitzem tintes basades en olis vegetals.

CEVAGRAF ECO PRINTING

Som una impremta ecològica catalana cada dia més conscienciada i compromesa amb el medi ambient. L'ecologia forma part de la nostra filosofia cooperativa i aquest valor el traslladem a totes les àrees de treball i gestió.

En la fabricació dels nostres productes integrem processos que tenen per finalitat millorar l'eficiència en l'ús de l'energia, el reciclatge, minimitzar la generació de residus i l'ús de materials més ecològics tant en tintes com en papers.

LA CERTIFICACIÓ FSC®

impremta ecològica Cevagraf
sello FSC Cevagraf

Avui dia ningú amb sentit comú dubte ja de la necessitat de preservar el Medi ambient en general i els boscos del planeta en particular. Els boscos són un element imprescindible per a mantenir l'equilibri dels ecosistemes de la Terra i alhora representen una font important de recursos naturals (productes forestals) amb una demanda cada dia més gran. Com harmonitzar aquests dos aspectes?

En el passat es va abordar aquest problema mitjançant la creació de múltiples certificacions, la qual cosa va dur a una certa confusió. El segell FSC® es va crear el 1993 amb la finalitat d'unificar els criteris de gestió forestal a tot el món.QUÈ ÉS FSC®

Les sigles FSC® corresponen a "Forest Stewardship Council" (en català: "Consell d'Administració Forestal").

FSC® és una organització internacional sense ànim de lucre la missió del qual és promoure a nivell mundial la gestió forestal responsable (és a dir, amb criteris socials i ambientals) a través de la definició d'una sèrie d'estàndards de gestió molt estrictes. Les explotacions forestals que compleixen amb aquests estàndards són elegibles per a obtenir la certificació forestal FSC®.


Imprenta online Cevagraf
Què és i per a què serveix el segell FSC (FSC Espanya)ELS 10 PRINCIPIS DE L'FSC®

 • Principi 1. Compliment de les Lleis. Complir totes les lleis, reglaments, tractats, convencions i acords.
 • Principi 2. Drets dels treballadors i condicions d'Ocupació. Mantenir o millorar el benestar social i econòmic dels treballadors.
 • Principi 3. Drets dels Pobles Indígenes. Identificar i recolzar els drets dels pobles indígenes quant a propietat i ús de la terra i els seus recursos.
 • Principi 4. Relacions amb les comunitats. Mantenir o millorar el benestar social i econòmic de les comunitats locals.
 • Pincipi 5. Beneficis del bosc. Mantenir o millorar els beneficis econòmics, socials i ambientals a llarg termini provinents del bosc.
 • Principi 6. Valors i Impactes Ambientals. Mantenir o restaurar l'ecosistema, la seva biodiversitat, recursos i paisatges.
 • Principi 7. Planificació del Maneig. Comptar amb un pla de gestió implementat, monitorat i documentat.
 • Principi 8. Monitoratge i avaluació. Demostrar el progrés cap al compliment dels objectius de la gestió.
 • Principi 9. Alts Valors de Conservació. Mantenir o millorar la biodiversitat que defineix aquest tipus de boscos.
 • Principi 10. Execució de les activitats de maneig. Planificar i gestionar les plantacions conforme als Principis i Criteris de FSC.

Font: Els Principis i Criteris de l'FSCimprenta ecológica Cevagraf

LA CERTIFICACIÓ DE CADENA DE CUSTÒDIA

No obstant això, la certificació FSC® no és aplicable solament a explotacions forestals: també les empreses transformadores de paper, com és el cas de les impremtes, poden obtenir-la. En aquest cas el Forest Stewardship Council se serveix del concepte de "Cadena de Custòdia" per a referir-se a tots els passos que van des del bosc fins a l'usuari que rep el producte final. La certificació FSC® de Cadena de Custòdia permet garantir a l'empresa certificada que:


 • 1. El material que entra a l'empresa està certificat.
 • 2. Les transformacions que experimenta el paper certificat dins de l'empresa es realitzen seguint les normes de la certificació de Cadena de Custòdia, sent aquest paper certificat identificat en tot moment i separat d'altres materials.

⇥ Consulta la nostra POLÍTICA DE CADENA DE CUSTÒDIA


AVANTATGES DE LA CERTIFICACIÓ FSC®

En l'àmbit propi de Cevagraf, la impressió comercial, són diverses els avantatges que ofereix la certificació FSC® de Cadena de Custòdia. Gràcies a ella, els nostres clients s'asseguren que la producció, compra i transformació del paper utilitzat en les seves comandes s'ha realitzat:


 • 1. Seguint un estricte compliment de les lleis.
 • 2. Seguint totes les mesures necessàries per a protegir i millorar els boscos i la seva biodiversitat.
 • 3. Respectant els drets dels treballadors implicats en la Cadena de Custòdia.
 • 4. Respectant els drets dels pobles indígenes i impulsant l'ocupació en les comunitats locals.

Socis col·laboradors de l’Institut de l’Ecoedició

Som una una impremta ecològica, utilitzant materials reciclats i processos d'impressió amigables amb el medi ambient, però a més, estem adherits com a socis col·laboradors de l’Institut de l’Ecoedició.

L’Institut de l’Ecoedició és una entitat compromesa amb promoure, difondre i verificar la sostenibilitat ambiental en el món dels llibres a Catalunya. La seva missió principal és la ecoedición: una perspectiva innovadora per a manejar les publicacions sota criteris de sostenibilitat.

S'esforcen per crear un impacte positiu en el nostre entorn i fomentar pràctiques responsables en la indústria editorial. A través de la ecoedición, s'obren les portes a una manera renovada i conscient de produir i compartir coneixement.

Gràcies a la ecoedición, s'aconsegueix calcular, minimitzar i comunicar l'impacte ambiental dels llibres.

Amb això només ens queda dir-te que les teves impressions són gestionades segons els criteris de sostenibilitat, reduint l'impacte ambiental en tots els processos d'impressió.Socis col·laboradors de l’Institut de l’Ecoedició

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Les nostres bones pràctiques ambientals han estat certificades pel Gremi d'Arts Gràfiques de Catalunya. Una gestió de residus i reciclatge al dia juntament amb l?ús conscienciat i sostenible dels recursos i l'energia!Imprenta buenas practicas ecologica Cevagraf


ENS SERVIM DE L'ENERGIA RENOVABLE

Instal·lem panells fotovoltaics per a reduir l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. L'objectiu de la instal·lació és transformar l'energia generada de la nostra activitat en una energia verda i sostenible alhora que reduïm l'emissió de gasos contaminants, generem un impacte positiu i som part de la solució en la lluita contra el canvi climàtic i l'escalfament global. Són molts els beneficis dels panells solars fotovoltaics: l'energia solar és renovable i abundant, els costos de manteniment són baixos i a més l'ús d'energia solar redueix les factures d'electricitat.Impremta ecològica Cevagraf

UTILITZEM PLANXES SENSE REVELAT

Les planxes sense revelat són una alternativa molt més ecològica i responsable amb el medi ambient. L'ús d'aquestes planxes porta aparellat un conjunt d'avantatges, entre ells la reducció de residus contaminants ja que eliminem els químics i el revelat. D'aquesta forma reduïm el nostre impacte mediambiental: sense químics, energia, aigua, residus i compostos orgànics volàtils.

REUTILITZEM L'ENERGIA REACTIVA

Disposem de bateries de condensadors que ens permeten aprofitar l'energia reactiva. Aquesta energia és la que s'allibera quan una màquina es posa en marxa, i donada la quantitat de maquinària i els seus elevats consums en una impremta, és molt important poder aprofitar-la.LES NOSTRES TINTES ESTAN BASADES EN OLIS VEGETALS

Utilitzem tintes basades en olis vegetals pel fet de ser menys contaminants i a les games de quadricromia són tintes lliures de cobalt.

Tenim instal·lat un sistema de canalització de la tinta per a la maquinària d'impressió, aquest sistema consta d'uns bidons de 300 litres per a cada color de la quadricromia i una sèrie de canonades que condueixen la tinta fins al tinter de cada màquina. Aquest sistema redueix dràsticament el consum de plàstic derivat de comprar la tinta en envasos d'1 o 2 kilos.TREBALLEM AMB PAPER ECOLÒGIC

Tots els papers amb els quals treballem es produeixen i vénen d'Europa amb les certificacions de caràcter mediambiental i ecològic. Això significa que s'elaboren amb processos sota premisses de sostenibilitat i protecció del medi ambient: blanqueig del paper sense la utilització del clor; les reduccions d'emissions contaminants de l'aigua; les reduccions de consum energètic mitjançant la cogeneració i altres sistemes, entre altres. Tots aquests aspectes vénen acreditats per diverses certificacions.

Exemples d'aquestes en serien l'ISO 1400, ECF, TFC, EMAS, etc.

Impremta ecològica Cevagraf


UTILITZEM PAPER RECICLAT

Els papers 100% reciclats es fabriquen a partir de la polpa de paper reciclat, en comparació a la polpa que s'obté de la producció forestal d'arbres. Això representa una reducció important en els consums i costos d'energia (s'estima en un 70%) i d'aigua (aproximadament en un 80%) perquè es redueix la quantitat de passos i processos intensius. Com a exemple, podem dir que reciclar una tona de paper suposa un estalvi energètic equivalent a la necessària per a alimentar una llar mitjana durant 6 mesos i un estalvi d'uns 25 mil litres d'aigua.

El reciclatge de paper redueix l'emissió de metà de diòxid de carboni a l'atmosfera. El processament de fusta per a fer la polpa de paper amb energia basada en combustibles fòssils desprèn diòxid de carboni addicional. Reciclar una tona de paper pot reduir els nivells de gasos d'efecte d'hivernacle en una tona mètrica de carboni equivalent.

La producció de paper reciclat en lloc de les fibres de polpa representa un estalvi de recursos naturals, ja que amb el reciclatge es podria proveir la indústria del paper cartó fins a un 69% dels recursos que es necessiten.

La producció de papers reciclats, afavoreix i garanteix el reciclatge dels papers convencionals, perquè en són la font de subministrament principal.

També és important destacar que s'estalvia l'emmagatzematge de residus de paper en els abocadors i plantes incineradores.

Per contra, el preu és pràcticament un 50% superior a qualsevol òfset o estucat convencional i el subministrament no és tan fluid per l'excés de demanda amb relació a la capacitat productiva dels fabricants.

Pel que fa a la impressió, és important destacar les lleugeres diferències de tonalitat i aspecte que pot ocasionar, amb temps d'assecat superiors al ser un paper offset més porós i en conseqüència la qualitat de la imatge és inferior a la del paper estucat convencional.OPTIMITZEM ELS CONSUMS DE PAPER

Comprem a mida el format de paper necessari per a cada treball, a fi d'optimitzar el consum i aconseguir el menor impacte ambiental en l'aprofitament del paper. Pel que fa als pressupostos, plantegem els treballs buscant sempre minimitzar el retall de paper no utilitzat. A nivell de producció, ajustem les màcules en tots els treballs a fi d'aconseguir el mínim desaprofitament.