Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 / +34 935 861 145 / atencioncliente@cevagraf.coop

El meu Compte /

Impremta ecològica.

Compromís amb el Mediambient.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT.

Impremta online Cevagraf

CEVAGRAF, SCCL, IMPREMTA ECOLÒGICA

Som una impremta cada dia més conscienciada i compromesa amb el medi ambient. L'ecologia forma part de la nostra filosofia cooperativa i aquest valor el traslladem a totes les àrees de treball i gestió.

En la fabricació dels nostres productes integrem processos que tenen per finalitat millorar l'eficiència en l'ús de l'energia, el reciclatge, minimitzar la generació de residus i l'ús de materials més ecològics tant en tintes com en papers.

PAPER ECOLÒGIC

Tots els papers amb els quals treballem es produeixen i vénen d'Europa amb les certificacions de caràcter mediambiental i ecològic. Això significa que s'elaboren amb processos sota premisses de sostenibilitat i protecció del medi ambient: blanqueig del paper sense la utilització del clor; les reduccions d'emissions contaminants de l'aigua; les reduccions de consum energètic mitjançant la cogeneració i altres sistemes, entre altres. Tots aquests aspectes vénen acreditats per diverses certificacions. Exemples d'aquestes serien l'ISO 1400, ECF, TFC, EMAS, etc.

PAPER RECICLAT

Els papers 100% reciclats es fabriquen a partir de la polpa de paper reciclat, en comparació a la polpa que s'obté de la producció forestal d'arbres. Això representa una reducció important en els consums i costos d'energia (s'estima en un 70%) i d'aigua (aproximadament en un 80%) perquè es redueix la quantitat de passos i processos intensius. Com a exemple, podem dir que reciclar una tona de paper suposa un estalvi energètic equivalent a la necessària per a alimentar una llar mitjana durant 6 mesos i un estalvi d'uns 25 mil litres d'aigua.

El reciclatge de paper redueix l'emissió de metà de diòxid de carboni a l'atmosfera. El processament de fusta per a fer la polpa de paper amb energia basada en combustibles fòssils desprèn diòxid de carboni addicional. Reciclar una tona de paper pot reduir els nivells de gasos d'efecte d'hivernacle en una tona mètrica de carboni equivalent.

La producció de paper reciclat en lloc de les fibres de polpa representa un estalvi de recursos naturals, ja que amb el reciclatge es podria proveir la indústria del paper cartó fins a un 69% dels recursos que es necessiten.

La producció de papers reciclats, afavoreix i garanteix el reciclatge dels papers convencionals, perquè són la font de subministrament principal.

També és important destacar que s'estalvia l'emmagatzematge de residus de paper en els abocadors i plantes incineradores.

Per contra, el preu és pràcticament un 50% superior a qualsevol òfset o estucat convencional i el subministrament no és tan fluid per l'excés de demanda amb relació a la capacitat productiva dels fabricants.

Pel que fa a la impressió, és important destacar les lleugeres diferències de tonalitat i aspecte que pot ocasionar, amb temps d'assecat superiors al ser un paper offset més porós i en conseqüència la qualitat de la imatge és inferior a la del paper estucat convencional.LES TINTES EN LA IMPRESSIÓ

Utilitzem tintes basades en olis vegetals per ser menys contaminants. Tenim instal?lat un sistema de canalització de la tinta per a la maquinària d'impressió, aquest sistema consta d'uns bidons de 300 litres per a cada color de la quadricromia i una sèrie de canonades que condueixen la tinta fins al tinter de cada màquina. Aquest sistema redueix dràsticament el consum de plàstic derivat de comprar la tinta en envasos d'1 o 2 kilos.

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Les nostres bones pràctiques ambientals han estat certificades pel Gremi d'Arts Gràfiques de Catalunya. Una gestió de residus i reciclatge al dia juntament amb l?ús conscienciat i sostenible dels recursos i l'energia!

ImpreMta online Cevagraf

1. RECIRCULEM L'AIGUA EN EL PROCÉS DE REVELATGE DE PLANXES

En el procés de revelatge de planxes utilitzem aigua recirculada, és a dir, l'aigua s'emmagatzema en un dipòsit de la processadora i es recircula per a garantir la seva reutilització. D'aquesta manera aconseguim un ús responsable i sostenible d'aquest recurs.


2. RECICLEM EL QUÍMIC DE LES REVELADORES CTP

Disposem d'una màquina recicladora de químics. Amb anterioritat a la seva instal?lació, el líquid revelador, una vegada usat, era lliurat en forma líquida per al seu reciclatge. L'ús del sistema de recirculació ens permet separar, d'una banda, un petit residu sòlid, sense risc d'emissions volàtils, i d'altra banda, l'aigua bruta.


3. REUTILITZEM L'ENERGIA REACTIVA

Disposem de bateries de condensadors que ens permeten aprofitar l'energia reactiva. Aquesta energia és la que s'allibera quan una màquina es posa en marxa, i donada la quantitat de maquinària i els seus elevats consums en una impremta, és molt important poder aprofitar-la.


4. OPTIMITZEM ELS CONSUMS DE PAPER

Comprem a mesura el format de paper necessari per a cada treball, a fi d'optimitzar el consum i aconseguir el menor impacte ambiental en l'aprofitament del paper. Pel que fa als pressupostos, plantegem els treballs buscant sempre minimitzar el retall de paper no utilitzat. A nivell de producció, ajustem les màcules en tots els treballs a fi d'aconseguir el mínim desaprofitament.